Vinh Laptop

Địa chỉ: 50 Huỳnh Khương Ninh, phường 3, Vũng Tàu.

Điện thoại: 0909866292

Website: vinhlaptop.vn

Facebook fanpage: facebook.com/vinhlaptop.vn

Facebook admin: facebook.com/vinhlaptop
_________________________________________

Thông tin chuyển khoản ngân hàng

Tất cả đều mang tên: Le Cong Vinh, chi nhánh Vũng Tàu
- 0081000684480 [ Vietcombank ]
- 1633467 [ ACB ]
- 676704060027653 [ VIB ]
- 6090205759593 [ Agribank ]

Số thẻ chuyển tiền nhanh: Le Cong Vinh
- 9704366802669415023 [ Vietcombank ]

- 3577030000854830 [ ACB ]
_________________________________________

Lên đầu trang