RAM laptop

Có DDRAM3 & DDRAM 4 | loại 4 - 8GB

300.000 VND

Sạc/adaptor laptop

Chính hãng Dell, HP, Lenovo Thinkpad...

250.000 VND

SSD chất lượng cao

Có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh và rất bền bỉ.

600.000 VND
Lên đầu trang